حقوق کیفری و تخلفات پزشکی
1 دی 1398

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.

 

داتیکان : حقوق کیفری و تخلفات پزشکی را به قلم  دکتر محمد رضا الهی منش انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

 

خلاصه عناوین کتاب:

1- مفهوم مسئولیت کیفری پزشک    
2-
جرایم
3-
تخلفات انتظامی پزشکی
4-
مراجع و آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی

 

نویسنده : دکتر محمد رضا الهی منش  

موضوع اصلی : حقوق سلامت و پزشکی

موضوع فرعی :  حقوق پزشکی  

  نوبت و سال چاپ: ششم  1398

قیمت :  410.000 ریال

تعداد صفحه : 314

   نشانی سایت : www.majdpub.ir

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

 

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.

داتیکان : حقوق کیفری و تخلفات پزشکی را به قلم  دکتر محمد رضا الهی منش انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

 

خلاصه عناوین کتاب:

1- مفهوم مسئولیت کیفری پزشک    
2-
جرایم
3-
تخلفات انتظامی پزشکی
4-
مراجع و آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی

 

نویسنده : دکتر محمد رضا الهی منش  

موضوع اصلی : حقوق سلامت و پزشکی

موضوع فرعی :  حقوق پزشکی  

  نوبت و سال چاپ: ششم  1398

قیمت :  410.000 ریال

تعداد صفحه : 314

   نشانی سایت : www.majdpub.ir

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

 

  • منبع : www.majdpub.ir