دادخواست بطلان نکاح اجباری

7 دی 1398

دادخواست بطلان نکاح اجباری

در صورتی که پدری دختر خود را به زور وادار به ازدواج کند و دختر رضایتی به این ازدواج نداشته باشد، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست مذکور بطلان نکاح را از دادگاه درخواست نماید.

داتیکان: بطلان نکاح

 

1 – نکاح از جمله عقود لازم است . یعنی طرفین نمی توانند برای خود حق فسخ قائل شوند .

2 – اما قانونگذار به دلیل مصلحت زوجین در صورت به وقوع پیوستن مواردی حق فسخ را برای زوجین در نظر گرفته است .

3 – همچنین نکاح با طلاق یا بذل مدت در عقد منقطع نیز منحل می‌شود .

4 – اما در مواردی عقد نکاح اساسا باطل است به این معنی که انگار عقدی واقع نشده است . در مواد مختلف قانون مدنی مواردی که باعث بطلان نکاح می‌شود ذکر شده است . مواردی که در قانون آمده است به شرح زیر می باشد :

1 ) نکاح با محارم .

2 ) نکاح با خواهر زن .

3 ) نکاح با دختر خواهر یا برادر زن . در این مورد اگر زوجه به ازدواج شوهرش رضایت دهد دیگر آن ازدواج باطل نیست .

4 ) نکاح با زنی که مجبور یا مکره است . در این مورد نیز چنانچه زن پس از عقد آن را تنفیذ کند عقد دیگر باطل نیست .

5 ) نکاح با زن شوهردار .

6 ) نکاح با زنی که در عده طلاق یا وفات است . با علم به دانستن عده و حرمت ازدواج .

7 ) نکاح در حال احرام .

8 ) نکاح با زن سابق خود در حالی که با لعان از وی جدا شده باشد .

9 ) نکاح با زنی که با وی زنا کرده و در آن هنگام زن شوهر داشته یا در عده رجعیه بوده است .

10 ) نکاح با زنی که قبلا  با دختر یا مادر وی زنا یا نزدیکی به شبهه صورت گرفته باشد .

11 ) نکاح با زنی که سه مرتبه متوالی زوجه او بوده و مطلقه شده باشد .

12 ) نکاح با زنی که 9 بار از وی طلاق گرفته شده و 6 طلاق آن عدی بوده باشد .

13 ) نکاح دائم مرد مسلمان با زن غیر مسلمان غیر اهل کتاب .

14 ) نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان .

15 ) تعلیق در عقد نکاح .

16 ) عدم تعیین مهر و مدت در عقد منقطع .

17 ) عدم معلوم بودن زن و شوهر برای یکدیگر ، طوری که موجب شبهه برای ایشان شود .

18 ) عدم توالی بین ایجاب و قبول .

19 ) نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری . در این مورد اگر ولی عقد را تنفیذ نماید نکاح باطل نمی شود .

20 ) عدم رعایت مصلحت دختر در ازدواج .

5 - در این موارد نکاح باطل است و شخص ذینفع می‌تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد . برای مثال زنی که شوهرش با خواهر زاده یا برادر‌زاده اش بدون اجازه وی ازدواج کرده می‌تواند بطلان ازدواج آنها را از دادگاه بخواهد . همچنین در صورتی که پدری دختر خود را به زور وادار به ازدواج کند و دختر رضایتی به این ازدواج نداشته باشد ، می تواند بطلان ازدواجش را از دادگاه بخواهد . در موردی نیز که دختر باکره بدون اذن ولی خود ازدواج کرده است ، ولی می تواند بطلان ازدواج دخترش را از دادگاه بخواهد . همچنین دختری که در ازدواجش رعایت مصلحتش نشده می تواند به دادگاه مراجعه کرده و بطلان ازدواجش را بخواهد .

6 – این دعوا غیر مالی است و در دادگاه خانواده رسیدگی می شود .

7 – رای صادره در این مورد قابل تجدیدنظر است .

8 – خواهان باید کپی مدارک شناسایی ، ازدواج و باقی مدارکی که می‌خواهد به آنها استناد کند را  به دفاتر قضایی الکترونیک تحویل دهد .

9 – با صدور رای به نفع خواهان و پس از قطعی شدن رای ، وی باید برای ثبت بطلان ازدواج خود به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و این واقعه را ثبت نماید .

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

آیا اجبار به واکسیناسیون مخالف حقوق شهروندی است؟

4 مهر 1400
آیا اجبار به واکسیناسیون مخالف حقوق شهروندی است؟

درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد شد

29 شهریور 1399
درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد شد

اسناد حقوقی؛ روشنگر مسیر عدالت

10 شهریور 1399
اسناد حقوقی؛ روشنگر مسیر عدالت

جریمه یک انجمن صنفی به اتهام فروش اجباری خدمات به اعضاء

8 مرداد 1399
جریمه یک انجمن صنفی به اتهام فروش اجباری خدمات به اعضاء

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی

نشست علمی با موضوع« تحلیل قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه »

4 بهمن 1398
نشست علمی با موضوع« تحلیل قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه »

نشست علمی با موضوع« تحلیل قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه »

3 بهمن 1398
نشست علمی با موضوع« تحلیل قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه »

نگاهی به حقوق نکاح در ایران و اروپا ( فرانسه بلژیک هلند)

2 بهمن 1398
نگاهی به حقوق نکاح در ایران و اروپا ( فرانسه بلژیک هلند)

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

شرح دادخواست ملاقات فرزند

25 آذر 1398
شرح دادخواست ملاقات فرزند

شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

20 آذر 1398
شرح دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله

شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

17 آذر 1398
شرح دادخواست اثبات واقعه زوجیت

شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

17 آذر 1398
شرح دادخواست بطلان نکاح به دلیل اکراه

شرح دادخواست حکم رشد

16 آذر 1398
شرح دادخواست حکم رشد

شرح دادخواست تغییر نام کوچک

12 آذر 1398
شرح دادخواست تغییر نام کوچک

شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

10 آذر 1398
شرح دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

9 آذر 1398
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو