اصل عقلایی بودن در حقوق اداری نظام کامن لا
8 دی 1398

اصل عقلایی بودن در حقوق اداری نظام کامن لا

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.

 

داتیکان : اصل عقلایی بودن در حقوق اداری نظام کامن لا را به قلم دکتر خدیجه شجاعیان انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

 

 خلاصه عناوین کتاب:

1- چیستی اصل عقلایی بودن
2- دسته بندی تصمیمات غیرعقلایی و معیارهای تشخیص قضایی
3- گستره اعمال اصل عقلایی بودن
4- بقا یا زوال اصل عقلایی بودن در رویارویی با اصل تناسب
5- اعمال اصل عقلایی بودن درنظام های حقوقی دیگر
6- فرجام

 نویسنده : دکتر خدیجه شجاعیان   

موضوع اصلی :حقوق تطبیقی   

   موضوع فرعی :  حقوق تطبیقی  

 

  نوبت و سال چاپ: اول  1398

قیمت :  380.000 ریال

تعداد صفحه :254

   نشانی سایت : www.majdpub.ir

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.

داتیکان : اصل عقلایی بودن در حقوق اداری نظام کامن لا را به قلم دکتر خدیجه شجاعیان انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

 

 

خلاصه عناوین کتاب:

1- چیستی اصل عقلایی بودن
2- دسته بندی تصمیمات غیرعقلایی و معیارهای تشخیص قضایی
3- گستره اعمال اصل عقلایی بودن
4- بقا یا زوال اصل عقلایی بودن در رویارویی با اصل تناسب
5- اعمال اصل عقلایی بودن درنظام های حقوقی دیگر
6- فرجام

 نویسنده : دکتر خدیجه شجاعیان   

موضوع اصلی :حقوق تطبیقی   

   موضوع فرعی :  حقوق تطبیقی  

 

  نوبت و سال چاپ: اول  1398

قیمت :  380.000 ریال

تعداد صفحه :254

   نشانی سایت : www.majdpub.ir

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

  • منبع : www.majdpub.ir