حقوق مدنی «ارث ، وصیت، شفعه »
14 دی 1398

حقوق مدنی «ارث ، وصیت، شفعه »

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

 

داتیکان : حقوق مدنی «ارث ، وصیت ،شفعه»  را به قلم دکتر ابراهیم تقی زاده ، دکتر سحر علی پور  جو مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

 

چکیده کتاب 

1- ارث
2- در کلیات ارث
3- شرایط ارث
4- مکان و زمان تحقق ارث
5- موجبات ارث و طبقات مختلف ورّاث
6- در حجب
7- اقسام ورثه (صاحبان فرض و قرابت)
8- عول و تعصیب
9- سهم الارث طبقات مختلفه ورّاث
10- موانع ارث
11- تعارض قوانین در باب ارث
12- وصیّت
13- مفهوم ،انواع و اوصاف وصیّت
14- انشای وصیّت
15- وصیّت عهدی
16- در اخذ به شُفعَه
17- در شفعه و شرایط ایجاد آن
18- آثار واحکام اخذ به شفعه

 نویسنده : دکتر ابراهیم تقی زاده ،دکتر سحر علی پور          

   نوبت و سال چاپ: اول  1398

قیمت :  430.000 ریال

تعداد صفحه : 286

   نشانی سایت https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/11967

 

 *برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

  • منبع : www.majdpub.ir