ضرب و شتم سارق

سلام خسته نباشید روز گذشته در خیابان ولیعصر سارقی قصد داشت کوشی من را به سرقت ببرد من هم چون ورزش های رزمی کار کرده بودم توانستم از خود دفاع کنم و چند ضربه به سارق زدم چون اون سلاح سرد به همراه داشت امروز با خبر شدم که این سارق به کما رفته است سوال من این است که آیا به خاطر ضرب و شتم سارق مجازات میشوم یا خیر من فقط از خودم دفاع کردم و نتوانستم از ترس خودم را کنترل کنم

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
دکترمحمد شکیبی نژاد دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
پاسخ ارسال شد.
دکترمحمد شکیبی نژاد دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
باسلام باتوجه بجمیع جمیع اظهارات کوتاه اما مفید شما 1-کارشما متناسب با رفتار فرد سارق بود یعنی دفاع متناسب بشرط انکه شما باتوجه بفلسفه ورزشهای رزمی بادست خالی بودباشید. 2-آلت جرم درهمان محل همراه با سلاح سرد که نوعاکشنده هست کشف وضبط ودردسترس قاضی حال بازپرس یا دادیار قرارگرفته باشد. 3-مشخص شودکه فردبرای سرقت درمحل حاضربوده و گزارش نیروی انتظامی نیزحکایت ازاین ماجرا درصورتجلسه داشته باشد. درآخرحتماب یک وکیل مبرزمدافع دادگستری دراین امر مراجعه ووکالت خودرابه اوواگذارنمایید. درپناه خدا.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده