سوال حقوقی:

تعمیر عین مستاجره

من منزلم را به اجاره داده‌ام. اما بعد از مدتی خانه مذکور احتیاج به تعمیرات کلی پیدا کرد. اما مستاجر اجازه تعمیرات نمی‌دهد. چه کاریس می‌توانم انجام دهم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
افسانه  شادمان ( وکلای دادگستری ) یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
در صورت عدم همکاری مستاجر شما می‌توانید علیه وی دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی را مطرح نمایید.
مشاهده
مشاهده