سوال حقوقی:

ابطال تقسیم نامه

با سلام . اینجانب علی محمدشریفی فرزند کوچکتر متوفی یعنی رضا محمد شریفی هستم و دارای ۵ برادر و دو خواهر  میباشم .  که همگی در سال ۹۵ تصمیم به تقسیم اموال متوفی که شامل ده هزار متر زمین کشاورزی و یک منزل نیمه کاره و یک واحد منزل مسکونی که در  بنده در آن ساکن بودم  . در سال ۹۵ با نشست چند جلسه دور هم قرار بر این شد که محمدرضا منزلی را که من ساکن بودم را بردارد و اسماعیل نیمه کاره را و ما بقی زمین کشاورزی را ولی هیچ نوشته ای بین ما رد و بدل نشد فقط حرفی بود .ولی چون  محمدرضا و اسماعیل نوبت محضر داشتن در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ وکالت تام به هر دو دادیم ولی بعد از چند ماه دوباره یکی از وراث که لنگ پول بود به محمد رضا  پیشنهاد دوباره تقسیم را میدهد که همگی بدون حضور من در تاریخ ۹۶/۳/۹ جلسه گرفتند  و تقسیم نامه تنظیم میکنند . که بعد از گذشت دو ماه  محمدرضا نوبت محضر گرفته و همگی برای سند زدن حاظر میشوند ولی چون من نرفته بودم رضا بعد از چندین بار تماس گرفتن و تهدید کردن که اگر نیایی من تو را از خونه بیرون میکنم  موفق میشود مرا به دفتر خانه بکشاند که در محضر به ایشان گفتم که تو باید منزل را به من بدی تا من هم امضا کنم ایشان هم جلوی همه قبول کرد و به من قول داد  من هم بدون گرفتن هیچگونه مدرکی از وی امضا کردم . تا اینکه بعد از مدت طولانی که به ایشان مراجعه کردم به من گفت باید ۱۵ تومن به من بدی تا سند بزنم ولی چون قبول نکردم در تاریخ ۹۶/۹/۲۱ سند قطعی منزل را به نام خودش میزند . در تاریخ  ۹۷/۱/۱۴ از من شکایت میکند و من چون هیچ مدرکی در دست نداشتم محکوم میشوم و وی حکم تخلیه منزل را میگیرد بنده چون هیچ راهی نداشتم یکی از بزرگان فامیل را نزد ایشان فرستادم تا ایشآن را راضی کرد سهمم را پرداخت کند  خلاصه بعد از گذشت ۸  ماه در تاریخ ۱۴ /۲ /۹۷ همان مبلغ را به حساب بنده واریز میکند و قرار شد تا زمانی که مکانی را تهیه کنم در اینجا ساکن باشم . چند ماه بعد در تابستان ۹۶ اسماعیل متوجه میشود که زمینها دو برابر قیمت داشته همه زمینها کارشناسی شد و چهار نفری از وی دادخواستی در خصوص ابطال سند تنظیم کردیم  اما قرار عدم استماع صادر شد و دوباره دادخواست  نوشتیم ولی باز هم در دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع صادر شد از شما خواهشمندم مرا در این خصوص راهنمایی کنید آیا امکان دارد بتوانیم تقسیم نامه را باطل کنیم . در ضمن یکی از وراث دختر در تقسیم نامه به عنوان فروشنده بوده ولی بعد در دفتر خانه خریدار شده است . اگر هر گونه سند و مدرکی هم لازم باشد میتوانم ارائه کنم . با تشکر با سلام . اینجانب علی  فرزند کوچکتر متوفی یعنی رضا محمد شریفی هستم و دارای ۵ برادر و دو خواهر  میباشم .  که همگی در سال ۹۵ تصمیم به تقسیم اموال متوفی که شامل ده هزار متر زمین کشاورزی و یک منزل نیمه کاره و یک واحد منزل مسکونی که  بنده در آنجا  ساکن بودم . در سال ۹۵ با نشست چند جلسه دور هم قرار بر این شد که محمد رضا منزلی را که من ساکن بودم را بردارد و اسماعیل نیمه کاره را و ما بقی زمین کشاورزی را ولی هیچ نوشته ای بین ما رد و بدل نشد فقط حرفی بود .ولی چون محمد رضا و اسماعیل نوبت محضر داشتن در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ وکالت تام به هر دو دادیم ولی بعد از چند ماه دوباره یکی از وراث که لنگ پول بود به رضا  پیشنهاد دوباره تقسیم را میدهد که همگی بدون حضور من در تاریخ ۹۶/۳/۹ جلسه گرفتند  و تقسیم نامه تنظیم میکنند . که بعد از گذشت دو ماه محمد  رضا نوبت محضر گرفته و همگی برای سند زدن حاظر میشوند ولی چون من نرفته بودم  محمد رضا بعد از چندین بار تماس گرفتن و تهدید کردن که اگر نیایی من تو را از خونه بیرون میکنم  موفق میشود مرا به دفتر خانه بکشاند که در محضر به ایشان گفتم که تو باید منزل را به من بدی تا من هم امضا کنم ایشان هم جلوی همه قبول کرد و به من قول داد  من هم بدون گرفتن هیچگونه مدرکی از وی امضا کردم . تا اینکه بعد از مدت طولانی که به ایشان مراجعه کردم به من گفت باید ۱۵ تومن به من بدی تا سند بزنم ولی چون قبول نکردم در تاریخ ۹۶/۹/۲۱ سند قطعی منزل را به نام خودش میزند . در تاریخ  ۹۷/۱/۱۴ از من شکایت میکند و من چون هیچ مدرکی در دست نداشتم محکوم میشوم و وی حکم تخلیه منزل را میگیرد بنده چون هیچ راهی نداشتم یکی از بزرگان فامیل را نزد ایشان فرستادم تا ایشآن را راضی کرد سهمم را پرداخت کند  خلاصه بعد از گذشت ۸  ماه در تاریخ ۱۴ /۲ /۹۷ همان مبلغ را به حساب بنده واریز میکند و قرار شد تا زمانی که مکانی را تهیه کنم در اینجا ساکن باشم . چند ماه بعد در تابستان ۹۶ اسماعیل متوجه میشود که زمینها دو برابر قیمت داشته همه زمینها کارشناسی شد و چهار نفری از وی دادخواستی در خصوص ابطال سند تنظیم کردیم  اما قرار عدم استماع صادر شد و دوباره دادخواست  نوشتیم ولی باز هم در دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع صادر شد از شما خواهشمندم مرا در این خصوص یاری کنید . در ضمن یکی از وراث دختر در تقسیمنامه فروشنده بوده ولی در دفتر خانه وبه عنوان خریدار مالک ۳ دانگ از ملک کشاورزی شده است .

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
عبدالحسین ایرانی ( وکلای دادگستری ) دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
با سلام و احترام. همانطور که به همه مراجعین عزیز توصیه می شود، به جنابعالی نیز متذکر می گردد که قبل از امضای اسناد مهم (مانند مورد شما) حتما از مشورت وکیل استفاده نمایید. همانطور که ملاحظه فرمودید متاسفانه قول و قرار افراد متزلزل است حتی اگر از نزدیکان ما باشند. به هر روی، در رابطه با سوال حضرتعالی در صورتی که قرار عدم استماع دعوا صادر شده باشد، طرح دعوای مجدد ممکن است. برای اظهار نظر دقیق تر باید متن دادنامه ها و مدارک شما بررسی شود.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده