سوال حقوقی:

دست داشتن در قتل عمد جرمش چیست

مشارکت باقتل عمد

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
علی اصغر گل محمدی شورکی ( وکلای دادگستری ) شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹

مجازاتش همچون قاتل مستقل است البته بستگی به میزان شراکت و تاثیر فرد شرکت کننده در قتل هم دارد

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده