سوال حقوقی:

معامله فضولی

برادر من، مبلغ 500 میلیون تومان به شخصی بدهکار بود و طلبکار وی اقدام به شکایت علیه ایشان کرده بود. ما جلسه ای گذاشتیم تا با طلبکار ایشان صلح کنیم. در آن جلسه برادرم ماشین من را که قیمتش 600 میلیون تومان بود را به وی فروخت تا طلبش تسویه شود. من در آنجا به خاطر تعارف و مسائلی از این قبیل، مخالفتی نکردم ولی اقدامی نیز جهت امضاء مبایعه نامه انجام ندادم. آیا الان میتوانم نسبت به فسخ این معامله اقدام کنم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

با توجه به اینکه برادر شما اختیار فروش مال را نداشته هرچند که در حضور شما اینکار را انجام داده و شما موافقت خود را اعلام نکرده اید میتوانید نسبت به رد معامله اقدام نمایید

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده