معامله به نفع شخص ثالث

صاحب کار من، دو سال قبل یکی از کارخانه های خود را به شخص دیگری فروخت و قرار شد آن شخص در 4 قسط پول آن را به صاحب کار من پس بدهد. همان زمان ایشان به بنده گفتند که مبلغ 100 میلیون تومان از قسط آخر این پول را به من خواهد داد و این مورد در قرارداد نیز ذکر شده است. متأسفانه صاحب کار من فوت کرده و من برای این مبلغ هم به فرزندان صاحب کارم و هم شخص خریدار مراجعه کردم ولی پاسخی از سوی این افراد دریافت نکردم. برای اینکه به حقم برسم چه شکایتی باید انجام بدهم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده