سوال حقوقی:

آیا باید برای طلاق زوجه غایب مهریه پرداخت

- همسرم چندین سال است که زندگی مشترکمان را ترک کرده است و از وی اطلاعی ندارم. برای طلاق گرفتن باید مهریه بپردازم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

بر اساس قانون در صورتی که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد باید حقوق مالی وی را پرداخت نماید. از جمله حقوق مالی زوجه مهریه می‌باشد. البته می‌توان در صورت عدم توانایی در پرداخت یکباره مهریه دعوای اعسار را مطرح نمود.

دکترمحمد شکیبی نژاد سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
درعین توضیحات فوق الذکر اظهارنامه به آخرین اقامتگاه بفرستید تا درزمانیکه میخواهید مهریه را پرداخت نمایید بتوانید حکم عدم تمکین و عدم پرداخت نفقه واجرت المثل بر له شما اثبات گردد.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده