سوال حقوقی:

دریافت مهریه از پدرشوهر

خانمی 37 ساله و دارای دو فرزند هستم به دلیل مشکلات فراوان مالی و غیر مالی با همسرم دادخواست مطالبه مهریه ارائه دادم و در مقابل همسرم دادخواست اعسار داده اند و در واقعیت هم توانایی پرداخت مهریه را ندارند در صورتیکه پدرایشان بسیار متمول هستند. چگونه می توانم مهریه ام را تماما بگیرم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پدر شوهر هر چقدر هم از نظر مالی غنی و ثروتمند باشد، از نظر قانونی تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد، در واقع مهریه تعهدی است که شوهر در قبال همسرش کرده است و مطلقاً ارتباطی به بستگان او ندارد.

مشاهده
مشاهده
مشاهده