سوال حقوقی:

پرداخت مهریه از سهم الارث

خانمی هستم که 7 ماه پیش دادخواست مطالبه مهریه ارائه دادم و بعد از دادخواست اعسارشوهرم و تقسیط بندی مهریه، مقدار بسیار کمی ماهیانه واریز می شود. مدتی قبل پدرشوهرم فوت شد و اموال زیادی به همسرم به عنوان سهم الارث رسید. آیا می توانم مهریه خود را از سهم الارث همسرم مطالبه کنم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

بله، زیرا سهم الارث جزء دارایی های زوج محسوب می شود و زوجه می تواند برای شرایط وصول مهریه از سهم الارث زوج، به دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کند و دادگاه براساس اموال و ارثیه ی که به شوهر رسیده است مهریه زن را پرداخت می نماید.

مشاهده
مشاهده
مشاهده