سوال حقوقی:

اعتراض به رای حل اختلاف اداره کار - دیوان برود اعتراض

لایحه می خواهم روی رای هیات حل اختلاف اداره کار می خواهم اعتراض بزنم برای دیوان عدالت اداری. مبلغ لایحه چند می شود. برای شنبه هم می خواهم آماده باشد

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

سلام برای تنظیم لایحه ابتدا باید مدارک را برای ما بفرستید 09124790912

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده