سوال حقوقی:

برای تقسیم ارثیه چه کاری باید انجام شود

پدرم مدتی پیش فوت کردند. برای تقسیم ارثیه چه کاری باید انجام شود؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

در ابتدا باید گواهی انحصار وراثت ایشان از شورای حل اختلاف گرفته شود. پس از آن با مراجعه به اداره مالیات بر ارث و معرفی اموال متوفی، مالیات اموال را پرداخت کرده و گواهی مالیات بر ارث را اخذ ‌کنید. پس از آن شما می‌توانید هرگونه تصرف حقوقی در اموال متوفی داشته باشید.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده