سوال حقوقی:

شرایط صدور حکم غیابی چیست؟

سلام

آیا فقط به شرط عدم حضور در دادگاه، حکم غیابی محسوب می شود یا شرط دیگری نیز باید وجود داشته باشد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط عدم حضور در دادگاه ملاک صدرو حکم غیابی نیست و برای صدور حکم غیابی، شرط دیگری نیز لازم است. اگر اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و خوانده در هیچکدام از جلسات دادگاه هم به طور کتبی دفاع نکرده باشد (یعنی لایحه ارسال نکرده باشد)، حکم صادره غیابی است. 

مشاهده
مشاهده