سوال حقوقی:

اجرای حکم خلع ید

با سلام ملک شخصی من ، توسط شخصی غصب شده و من چون در ایران نبودم ایشان از غیبت و عدم اطلاع من استفاده کرده و ملک را بصورت قولنامه ای به فروش رسانده و به تصرف خریدار داده است اکنون حکم خلع ید علیه شخصی که ملک را غصب کرده بود صادر شده است . با توجه به اینکه ملک اکنون در تصرف غاصب نیست ایا این حکم اکنون علیه خریداری که ملک را در تصرف دارد قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مرضيه علوي شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
اگر حکم خلع ید صادر شود این حکم هم علیه کسی که ملک را غصب کرده قابل اجراست و هم علیه کسی که ملک را اکنون در تصرف دارد و خودش غاصب نبوده است . اما اگر شخص دیگری غیر از غاصب متصرف ملک باشد در دو صورت ممکن است اجرای حکم به تاخیر افتد :1- در صورتی که دلایلی داشته باشد که نشان دهد این شخص حقوقی اعم از عین یا منافع در ملک دارد 2-ظرف یک هفته به دادگاه صادر کننده حکم رجوع کند و دلایل خود را تقدیم کند .
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده