سوال حقوقی:

آیا قاضی می‌تواند پس از رضایت شاکی به رسیدگی ادامه دهد؟

سلام آیا در پرونده کیفری وقتی شاکی رضایت می‌دهد قاضی می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد و ختم رسیدگی را اعلام نکند؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

در موارد کیفری چنانچه جرم انجام شده جنبه عمومی داشته باشد قاضی باید از این جهت رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده