سوال حقوقی:

آیا انگشت پیوند خورده دیه دارد؟

سلام کارگری هستم که در محل کار سه انگشتم قطع شد و پیوند خورد؟ اما کارفرما هیچ یک از هزینه‌های درمان را پرداخت نکرد؟ آیا دیه به من تعلق می‌گیرد و می‌توانم هزینه‌های درمانم را بگیرم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

دیه (یا به عبارت صحیح‌تر ارش) بر اساس نظریه پزشکی قانونی به شما تعلق می‌گیرد و شما می‌توانید با شکایت از کارفرما تمام هزینه‌های درمان را نیز از ایشان مطالبه نمایید.

دکترمحمد شکیبی نژاد پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
درضمن اگرکارفرماشماراتحت پوشش بیمه تامین درنیاورده باشد مضاف برطرح شکایت ودرخواست ارش وخسارات بیمارستان بشبعه تامین اجتماعی محل خودتان مراجعه و با دردست داشتن مدارک کارگر وکارفرما طرح دعوی توامان باهم مطرح نمایید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده