سوال حقوقی:

خواهر چقدر ارث می‌برد؟

در صورت وجود یک خواهر در ورثه متوفی وی چقدر ارث می‌برد؟ به اندازه پسر ارث می‌برد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

در صورتی که تنها ورثه متوفی یک خواهر باشد تمام ارثیه به او می‌رسد. اما اگر متوفی فرزند، پدر، مادر یا نوه داشته باشد به خواهر متوفی ارثی نمی‌رسد. 

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده