سوال حقوقی:

پس از فوت مادر نیاز به انحصار ورثه است؟

با سلام پدرم چند سال پیش فوت کردتد و از ایشان یک خانه به ورثه رسیده است. در آن زمان انحصار وراثت انجام دادیم. چندی پیش نیز مادرمان فوت شدند. مادرم مالی نداشتند. آیا باید برای ایشان هم انحصار وراثت بگیریم؟ الان می‌خواهیم خانه پدری را بفروشیم.

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

با توجه به این موضوع که مادر شما از ملک پدرتان ارث برده است و اینک آن مقدار از ارثیه به باقی ورثه می‌رسد لذا باید انحصار وراثت صورت گیرد تا بتوانید سهم ایشان را به باقی ورثه منتقل نمایید.

دکترمحمد شکیبی نژاد دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

با توجه  به ماده60نص صریح قانون محشای مالیاتهای مستقیم اصلاحیه1381 هرفردی که فوت مینماید بایدبرای تعیین وتکلیف شدن اوضاع واحوال اوحتما فرم موضوع ماده60پرشودکه اگرشادوران اموال نداشته اندبایدبه هیت حل اختلاف محل سکونت مراجعه با3-4شاهدعادل بالغ قاصد عالم ومستند ازقانون مدنی وقواعدفقیهه از اقوام نسبی یا سببی یا خادم ومخدوم و...نباشند درمحکمه حاضراتیان بسوگند خورده سپس ریاست پس ازاستماع شهادت شهود واسنادومدارک شمایک دستور میدهد که بروید اداره مالیه منطقه مربوطه وگواهی موضوع فرم ماده60جواب رابیاوریدچه بساممکن هست ممیز مالیات برای بازرسی بیاید وگزارش رابشماممهوروممضی شده بدهد که موضوع حکم به دادنامه قاطع قلمی واصدار توسط دادرس محکمه گردد.

مشاهده
مشاهده
مشاهده