سوال حقوقی:

آیا شرط خسارت تاخیر قابل وصول است ؟

با سلام 1-آیا تعیین و درج مبلغی به عنوان خسارت تاخیر به علت عدم تنظیم سند رسمی توسط فروشنده در قولنامه عادی وجاهت قانونی داشته وقابل وصول است؟ 2-برای این موضوع آیا قانونگذار حداقل و حداکثری در نظر گرفته است؟ سپاس

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

سلام بله تعیین شرط خسارت در مبایعه نامه در صورتی که شرایط قانونی از جمله اهلیت متعاقدین و سایر شرایط از قبیل سالم بودن قصد و رضا و مشروعیت جهت معامله را دارا باشد و شرط حنبه عقلایی داشته باشد صحیح است در خصوص قسمت دوم پرسش شما هم باید گفت که قانونگذار حداقل و حداکثری قائل نشده است

دکترمحمد شکیبی نژاد دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
حداقل وحداکثر بماخذ مبلغ و اصل موضوع وارزش اسمی تعرفه ومقوم میشود ونمیشود همانطوریکه کمترموجبات تضرر شودبیشترباعث مغبون نمودن فدمقابل شودوالبته این حق برای فرد مقابل هست که نسبت به قولنامه یاهرسندعادی درخواست مخدوش بودن و حرج سند نماید.
دکترمحمد شکیبی نژاد جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹
درپاسخ کارشناس محترم سوال؟آیا میشود مبالغبیش ازاندازه رامقوم ذکر کرد که مستحق اللغیر و باعث غبن شود..؟! اهلیت و شرایط وفق مواد183-190-210لغایت213-348ق.م را بادقت مطالعه نمایید وهمچنین قسمت خیارات خصوصا غبن و امرمستحق اللغیر بودن که با ارزش گذاری توسط دفترمحکمه یا کارشناس رسمی تعیین وتکلیف میگردد.همچنین مواد1284لغایت1287ق.م را درست بخوانید ومطالعه نمایید امورمربوط به ادعا مخدوش بودن اسنادرسمی طرف مقابل را ملهم ازقانون آ.د.م را دقیقا مطالعه نمایید.این چنین مشاوره تخصصی دادندباعث تزلزل در تامل وتفکر فرد مراجع خواهدشد...!
مشاهده