سوال حقوقی:

آیا در شرایط کرونا مالک حق فروش عین مستاجره را دارد؟

سلام. مهلت اجاره من در حال اتمام است و صاحب خانه قصد تمدید اجاره را ندارد و میگوید خانه را فروخته ام. آیا در شرایط کرونا ایشان می تواند حکم تخلیه بگیرد و قانونا من موظف به تخلیه هستم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده