سوال حقوقی:

آیا مالک می تواند در شرایط کرونا حکم تخلیه مستاجر را بدهد؟

سلام. دوسال است که در ملکی به صورت اجاره ای ساکن هستم و اکنون مهلت اجاره به پایان رسیده است اما با توجه به شرایط کرونا نمی خواهم تغییر مکان دهم. چگونه می توانم تغییر مکان ندهم؟ آیا مالک می تواند خانه را تخلیه کند؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

اگر اجاره های ماهیانه خود را پرداخت کرده اید و مالک خانه را نفروخته است، بر اساس موارد ستاد ملی کرونا در این شرایط امکان تخلیه وجود ندارد .

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده