سوال حقوقی:

برای اثبات زنا چند شاهد لازم است

سلام یکی از اقوام ما متعم به رابطه نامشورع شده است میخواستم بدانم برای اثبات عمل او جند شاهد لازم است

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹

سلام عمل زنا با چهار شاهد مرد اثبات میگردد، برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است، در مجازت غیر از موارد مذکور حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است البته جنایات موجب دیه با شهادت یک مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده