سوال حقوقی:

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟

سلام وقت شما بخیر

من دانشجوی حقوق هستم، خواستم بدونم که اگر قاضی و یکی از طرفین، پسر عموی هم باشند، جزء موارد رد دادرس محسوب میشه؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹

سلام

در مورد رد دادرس، ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مفصل توضیح داده است. 

بند الف این ماده مقرر می دارد: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. 

بنابراین باید گفت که اگر قاضی با یکی از طرفین دعوا پسر عمو باشد، از موارد رد دادرس است. 

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده