سوال حقوقی:

تعداد قضات لازم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور برای صدور رأی چند نفر است؟

سلام

در دادگاه تجدید نظر، آیا با دو قاضی هم امکان رسیدگی و صدور رأی وجود دارد؟

 

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹

بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدید نظر و همچنین شعب دیوان عالی کشور، دارای یک رئیس و دو مستشار می باشند. با این حال این دادگاه ها، با حضور دو عضو نیز رسمیت پیدا می کنند. 

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده