سوال حقوقی:

دادگاه صالح برای تجدیدنظرخواه مدعی اعسار کدام است؟

سلام

بنده تجدیدنظرخواه در پرونده کیفری هستم و قصد دارم نسبت به جنبه ضرر و زیان حکم، اعتراض کنم ولی شرایط مالی مناسبی ندارم. برای دادخواست اعسار، به کدام دادگاه باید مراجعه کنم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده