سوال حقوقی:

لواط چه مجازاتی دارد

سلام رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر برای فاعل و مفعول چه مجازاتی دارد

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹

مجازات لواط برای فاغل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر ایتصورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.

مشاهده
مشاهده
مشاهده