سوال حقوقی:

رابطه جنسی از روی لباس چه مجازاتی دارد

سلام میخواستم بدانم که اگر دو نفر همدیگر را مورد نوازش قراردهند و بوس کنند جرم است اگر جرم است چه مجازاتی دارد

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹

در خصوص محازات این نوع رابطه باید گفت که قانونگذار این عمل را جرم دانسته و مجازات آنرا از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق قرار داده

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده