سوال حقوقی:

همجنسگرایی دو دختر چه مجازاتی دارد

میخواستم بدانم ارتباط جنسی دو دختر با یکدیگر آیا حرم است و اگر جرم است چه مجازاتی دارد

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹

سلام قانونگذار در خصوص همجنسگرایی دو شخص مونث قانونگذاری کرده و تحت عنوان حد مساحقه مجازات آنرا صد ضربه شلاق دانسته است

مشاهده