سوال حقوقی:

آیا ایجاد کانال تلگرامی ارتباط افراد برای برقراری رابطه جنسی جرم است؟

سلام اگر شخصی کانال تلگرامی ایجاد کند و در آن ارتباط اقراد برای برقراری رابطه جنسی را تسهیل کند مرتکب جرم شده است؟ اگر جرم است چه مجازاتی دارد

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹

در خصوص این عمل باید گفت که این عمل مصداق قوادی است البته برای اینکه این عمل مصداق عمل قوادی باشد باید منجر به برقراری رابطه جنسی شود مجازات این عمل سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه 6 است

مشاهده
مشاهده