سوال حقوقی:

آیا مصرف مشروبات توسط غیر مسلمانان مجازات دارد؟

سلام سوالی داشتنم اینکه اگر شخص غیر مسلمان هم اقدام به مصرف شراب نماید مجازات دارد

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹

در پاسخ به این سوال باید خدمت شما عرض کنم که غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به هشتاد ضربه شلاق میشود البته اگر مصرف مشروبات الکلی توسط او علنی نباشد و تنها در حالت مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود تنها به محازات تظاهر به عمل حرام محکوم میگردد که حیس ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود

مشاهده