سوال حقوقی:

عاقله در قانون به چه معناست

سلام به ما گفتن که دیه را باید از عافله بگیریم میخواستم بدانم که عاقله در قانون به چه شخصی گفته میشود؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹

سلام تعریفی که قانون از عافله عنوان کرده به این ترتیب است

عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند.
مشاهده
مشاهده