سوال حقوقی:

اگر عاقله نتواند دیه را پرداخت کند چه تکلیفی دارد

سلام میخواستم بدانم در صورتی که عاقله تمکن مالی نداشته باشد قانون چه حکمی دارد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹

در صورت فقدان عاقله برای یک شخص یا عدم تمکن مالی عاقله دیه توسط خود شخص مرتکب باید پرداخت شود و در صورت عجز او دیه از بیت المال پرداخت میشود 

مشاهده