سوال حقوقی:

آیا اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده بر عهده عاقله است؟

سلام میخواستم بدانم که اگر مالی را به اشتباه تلف نمایم چه کسی ضامن است

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت سه شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۹

سلام عنوان اتلافی که فرمودید اتلاف خطایی است باید گفت که دیه جنایات خطای مجض برعهده عاقله است اما اتلاف مال به صورت خطایی بر عهده خود مرتکب است

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده