سوال حقوقی:

درخواست اعاده حثیت درخصوص اتهام رشوه گرفتن

یکی از مسئولین ادارات در جلسه شورای اداری باحضور حدود ۴۰ نفر مسولین نهادها تمامی کارمندان اداره را متهم به گرفتن پول ورشوه کرده حال با توجه به اوصاف ذکر شده کارمندان این اداره در صدد اعاده حثیت درخصوص افترا وتوهین واثبات ادعای وی می باشند. لذا نیاز بایک درشکوائیه کیفری در این مورد هستند

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده