سوال حقوقی:

اعاده حیثیت در خصوص توهین وافتراء به کارمند دولت در حین انجام وظیفه

در جلسه شوری اداری یکی از مسئولین در حضور 40 نفر از روسای ادارات به تمامی کارمندان یکی از ادارات توهین وتهمت رشوه گرفتن داده است لذا با توجه به بحث ذکر شده نیازمند طرح دادخواست حقوقی با این مظمون می باشم

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده