سوال حقوقی:

آیا می‌توان به جای معرفی کفیل وثیقه گذاشت؟

سلام مقام قضایی در پرونده من قرار تامین صادر کرده و باید کفیل معرفی کنم میخواستم بدانم که آیا میتوان به جای معرفی کفیل وثیقه گذاشت؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.