سوال حقوقی:

آیا میتوان با معرفی کفیل وثیقه را آزاد کرد؟

سلام میخواستم بدانم که آیا میتوانم با معرفی کفیل وثیقه خود را آزاد کنم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون اگر قرار تامینی که بازپرس برای شما تعیین کرده در ابتدا قرار کفیل بوده و شما وثیقه سپرده باشید تبدیل قرار وثیقه به کفیل امکان پذیر است اما اگر بدوا قرار وثیقه صادر شده باشد شما نمیتوانید آنرا به قرار معرفی کفیل تبدیل نمایید