سوال حقوقی:

آیا شخص حقوقی را هم میتوان به عنوان کفیل معرفی کرد؟

سلام میخواستم بدانم که در پرونده خودم که در آن قرار معرفی کفیل صادر شده آیا میتوانم به جای شخص حقیقی شخص حقوقی به عنوان کفیل معرفی کنم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

بر اساس قانون معرفی کفیل به عنوان شخص حقوقی با رعایت شرایطی که برای معرفی کفیل نعیین شده ایرادی ندارد

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده