سوال حقوقی:

اگر برای شخصی وثیقه بزارم و فرار کند چه میشود؟

سلام میخواستم بدانم که اگر برای شخصی وثیقه بگذارم و آن شخص فرار کند وثیقه من چه میشود؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون اگر شخصی برای کسی وثیقه بگذارد و آن شخص احضار شود و بدون عذر موجه حضور پیدا نکند وثیقه او بر اساس قانون ضبط میشود

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده