سوال حقوقی:

سلام آیا میتوانم انصراف خودم را از کفالت فردی از مرجع قضایی بخواهم؟

سلام آیا میتوانم از کفالت برای فردی منصرف شوم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون وثیقه گذار میتواند در هر مرجله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است را درخواست کند مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم کند

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده