سوال حقوقی:

مطالبه خسارت ناشی از تخلیه مستاجر به دلیل تخریب ملک از طرف همسایه

با سلام . مستاجر بنده به دلیل تخریب وارد شده به مورد اجاره از طریق نشت فاضلاب همسایه که با وجود تذکرات مکرر، همچنان همسایه به اعمال خود مداومت می کرد مورد اجاره را شش ماه قبل از انقضاء قرار داد اجاره تخلیه کرد که از این بابت بنده بسیار متضرر شدم. در خواست مطالبه خسارت ناشی از ضایع شدن منفعتم از مورد اجاره که مسبب آن تخریب از طرف همسایه مزاحم بوده است را دارم . با تشکر

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده