سوال حقوقی:

آیا هنگامی که دستور ضبط بخشی از قرار ضبط وثیقه صادر شده میتوانم به جای وثیقه مبلغی را به دادگستری واریز کنیم و از ضبط وثیقه جلوگیری کنم

سلام میخواستم بدانم که آیا هنگامی که دستور ضبط بخشی از قرار ضبط وثیقه صادر شده میتوانم به جای وثیقه مبلغی را به دادگستری واریز کنیم و از ضبط وثیقه جلوگیری کنم

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت شنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون

هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کنید، ضبط انجام نمیشود

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده