سوال حقوقی:

مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس کجاست؟

سلام مرچع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس کجاست

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۹

مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد اختلاف است را دارد

چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو مجل صالح به رسیدگی است

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده