سوال حقوقی:

مرجع رسیدگی برای اعتراض به قرار موقوفی تعقیب چیست؟

سلام میخواستم بدونم اگر به قرار منع تعقیبی که برای طرف مقابل صادر شده باشد مرجع صالح برای این اعتراض کدام دادگاه است؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۹

مرجع رسیدگی دادگاهی هست که اصل اتهام در آن رسیدگی میشود و چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده