سوال حقوقی:

مرجع رسیدگی برای ااعتراض به قرار بازداشت موقت کجاست؟

سلام میخواستم بدانم مرجع صالح برای اعتراض به قرار بازداشت موقت کجاست؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۹

مرجع رسیدگی دادگاهی هست که اصل اتهام در آن رسیدگی میشود و چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده