سوال حقوقی:

مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی کجاست؟

سلام میخواستم بدونم که مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی کجاست؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت یکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون مرجع رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوغ جرم است که با حضور هیات منصفه رسیدگی صورت میگیرد

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده