سوال حقوقی:

1- تقاضای صدور دستور موقت مبني بر الزام زوج به ثبت نام فرزند در مدرسه 2- تقاضای صدور دستور موقت مبني بر الزام صدور شناسنامه المثنی 2- پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی

در سال 87 با همسر سابقم عقد کردم و در تاریخ 89 دارای یک فرزند دختر مشترک شدیم و در سال 91 به اختلاف خوردیم و نهایتا در سال 92 جدا شدیم از سال 91 تا کنون همسر سابقم حتی یک بار هم برای دیدن دخترم اقدامی نکردن ولی به اجبار حکم دادگاه و به دلیل اینکه شغل دولتی دارد نفقه دخترم را هر ماه میپردازد اکنون که موقع ثبت نام مدارس است بنده طبق قوانین آموزش و پرورش نمیتوانم دخترم را ثبت نام کنم و حتما باید نامه قیم بودن داشته باشم و همچنین در تاریخ 96/03/08 کیف بنده دزدیده شد که درآن مدارک دخترم که برای ثبت نام مدرسه اماده کرده بودم به همراه مدارک دیگری را از دست دادم و برای اخذ شناسنامه المثنی دخترم ملزم به ارائه نامه قیم بودن هستم لطفا با توجه به اینکه تمام مسولیتهای حضانت و تربیت دخترم تاکنون دست بنده بوده و همسر سابقم حتی یک قرار ملاقات با اونداشته و حتی دخترم اورا نمیشناسد و حتی او هم دخترش را نمیشناسد خواهشمندم مسولیت نگهداری دخترم را مشخص کرده و نامه قیم بودن دخترم را به بنده بدهید تا بتوانم موارد ذکر شده را پیگیری کنم .

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده